Σκεφτόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο

Το 2006 συστηθήκαμε στο χώρο της ανανεώσιμης ενέργειας και της παραγωγής βιοκαυσίμων,αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη για αξιόπιστες και επεκτάσιμες πηγές ενέργειας και ξεκαθαρίσαμε τις αξίες μας και την αποστολή μας.


Οδηγούμε τις επιχειρήσεις μας μέσω της καινοτομίας για να εξασφαλίσουμε ότι είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δημιουργεί αξία στον τομέα δραστηριότητάς μας. Από την πρώτη ύλη ως τα καύσιμα, η βιωσιμότητα μας βοηθά να εκπληρώσουμε τον αναπτυξιακό μας στόχο. Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς.

Δείχνουμε σεβασμό στον άνθρωπο και τη Μητέρα Γη, χρησιμοποιώντας τους φυσικούς πόρους και ότι περισσεύει από τη φύση.

Γνωρίζουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας:

icon1alt_w-75icon1alt1-75
Εφαρμογή καινοτόμου τεχνολογίας που παρέχει ανώτερη ποιότητα βιοντίζελ καταναλώνοντας ποικιλία πρώτης ύλης
icon2alt_w-75icon2alt1-75
Ανταγωνιστικά logistics και στρατηγικά επιλεγμένη βάση κοντά σε εταιρείες πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και με πρόσβαση στη θάλασσα, δημιουργώντας μια γέφυρα με τις παγκόσμιες αγορές
icon3alt_w-75icon3alt1-75
Πρόσβαση σε χαμηλές τιμές πρώτων υλών, μέσω στρατηγικών συνεργασιών και προμηθευτών