Τι είναι τα λιπαρά οξέα

Τα Acid oils ή Fatty Acids ή Oleins αποτελούν παραπροϊόν της επεξεργασίας της γλυκερίνης και έχουν ευρύ φάσμα τεχνικών χρήσεων.

Τυχόν σαπούνια που υπάρχουν στην ακατέργαστη γλυκερίνη διασπώνται με επίδραση υδροχλωρικού οξέος και τελικώς παράγεται μείγμα ελεύθερων λιπαρών οξέων.

Το χρώμα του προϊόντος είναι πολύ σκούρο καφέ και είναι υγρό ελαιώδους υφής.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για προϊόν που παράγεται κατά την παραγωγή βιοντήζελ και παρότι περιέχει ελεύθερα λιπαρά οξέα είναι διαφορετικής σύστασης από τα Acid Oils που παράγουν οι ραφινερίες. Η βασικότερη διαφορά είναι ότι το τελικό προϊόν περιέχει μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (βιοντήζελ) αλλά και μικρή ποσότητα μεθανόλης.


Προδιαγραφές λιπαρών οξέων