Χρησιμοποιούμε ότι μας χαρίζει η φύση και ό,τι αυτή δεν χρειάζεται.

Ανακυκλώνουμε την χαμένη ενέργεια της φύσης και την επεξεργαζόμαστε εκ νέου για να δημιουργήσουμε μια νέα πηγή ενέργειας που την καθιστά το δυνατόν λιγότερο βλαβερή για το περιβάλλον.

Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε μεγάλη ποικιλία πρώτης ύλης, και αυτό μας τοποθετεί στην πρώτη γραμμή του να είμαστε μέρος της λύσης για τα προβλήματα απόρριψης αποβλήτων, δημιουργώντας βιοκαύσιμα από ύλες που παλιότερα απορρίπτονταν ανεξέλεγκτα στις θάλασσες και στις χωματερές αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους επιβαρυντικούς παράγοντες για το περιβάλλον μας.