Τι είναι το βιοντίζελ;

To Βιοντίζελ χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πρώτες ύλες από ελαιουχους σπόρους, όπως η ελαιοκράμβη, η σόγια, ο ηλιόσπορος και βαμβακόσπορος. Ωστόσο, το βιοντίζελ παράγεται επίσης και από χαμηλής ποιότητας υλικά όπως χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και τα ζωικά λίπη (που πολλές φορές είναι δύσκολα διαθέσιμα απόβλητα). Το βιοντίζελ επιτυγχάνει μείωση των εκπομπών του CO2 σε όλο τον κύκλο ζωής του από 40% έως 85% ανάλογα με την α’ ύλη από την οποία προέρχεται.

Το βιοντίζελ μπορεί να συμπληρώσει το πετρέλαιο κίνησης σε οποιαδήποτε αναλογία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς καμιά τροποποίηση της μηχανής. Βιοντίζελ χρησιμοποιείται ως άμεσο υποκατάστατο των ορυκτών ντίζελ είτε σε καθαρή μορφή (που ονομάζεται Β100) είτε ως μείγμα.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι το βιοντίζελ μπορεί να ενσωματωθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα με την υπάρχουσα υποδομή διανομής (δεξαμενές, σωληνώσεις, αντλίες κλπ). Το Υψηλότερο σημείο ανάφλεξης του σημαίνει ότι είναι ασφαλέστερο από το ορυκτό πετρέλαιο ντίζελ και στην αποθήκευση και τη μεταφορά.

 

Το βιοντίζελ αποτελεί ένα πλήρως ανανεώσιμο καύσιμο, επειδή οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται δεν είναι αναλώσιμες, όπως τα ορυκτά καύσιμα . Πέρα από τις συμβατικές πηγές χρησιμοποιούνται ήδη νέες εναλλακτικές πρώτες ύλες. Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, ζωικά λίπη είναι ήδη ένα πολύ σημαντικό ποσοστό από τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες της επόμενης γενιάς αποκτούν διαρκώς μεγαλύτερη σημασία, όπως το λάδι από το φυτό Jatropha (που προέρχεται από ένα φυτό που μπορεί να αναπτυχθεί σε πολύ αντίξοες συνθήκες και παράγει μη βρώσιμα λάδι) και τα φύκια (που είναι η μελλοντική πηγή πρώτων υλών του βιοντίζελ).

Η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά του βιοντίζελ, όπου περισσότερο από οκτώ δισεκατομμύρια λίτρα καταναλώνονται ετησίως.


Προδιαγραφές Βιοντίζελ


 
certification-pdfΠατήστε για να ενημερωθείτε για τις προδιαγραφές του βιοντίζελ