Η GF Energy είναι πιστοποιημένη από:

Η πιστοποίηση ISO 9001: 20015 αναφέρεται σε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και αφορά όλες τις εταιρείες.Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης, προκειμένου να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών.

Το πρότυπο πιστοποίησης ISO 14001: 20015 σχετίζεται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, και πιστοποιεί ότι τόσο οι εταιρείες όσο και εργαζόμενοι ακολουθούν και χρησιμοποιούν ένα λειτουργικό μοντέλο βάσει του οποίου έχουν δεσμευτεί για τον έλεγχο των επιπτώσεων που έχουν στο περιβάλλον και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

Η πιστοποίηση ISO 45001:2018 είναι ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας που παρέχει ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον, διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας για τους εργαζόμενους, αλλά και για όλους όσοι σχετίζονται με την εταιρεία, όπως πελάτες.

redcert2

Η πιστοποίηση REDcert είναι ένα εθελοντικό σύστημα πιστοποίησης το οποίο αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα βήματα που εμπλέκονται στη διαδικασία ξεκινώντας από την παραγωγή και συλλογή των υλικών τροφοδοσίας μέσω της επεξεργασίας στο ελαιουργείο και την παραγωγή των βιοκαυσίμων και των υγρών βιοκαυσίμων.

Μέλος της:

EBB1

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βιοντίζελ (ΕΒΒ) αποτελεί το μεγαλύτερο θεσμικό εκπρόσωπο των Ευρωπαίων παραγωγών βιοντίζελ. Η εταιρεία μας αποτελεί πλήρες μέλος του ΕΒΒ από το 2011.


logo-svive 

Ο ΣΒΙΒΕ είναι ο θεσμικός εκπρόσωπος των παραγωγών βιοκαυσίμων στην Ελλάδα απο το 2007