Εφαρμόζουμε μόνο αποδεδειγμένη  τεχνολογία και συστήματα υψηλής απόδοσης για τη στήριξη των εμπορικών δραστηριοτήτων μας. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατέχει τις υψηλότερες προδιαγραφές με επιπλέον βοηθητικές μονάδες όπως αυτός του συστήματος ψύξης, της μονάδας παραγωγής ατμού και του μετασχηματιστή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε προσφέρει την ευελιξία χρήσης ποικιλίας ελαίων, φυτικών και μη, αλλά και χρησιμοποιημένων ελαίων.

Εστιάζουμε  στην τεχνολογία η οποία θα μπορεί να αυξήσει αποτελεσματικά τη δράση των βιοκαυσίμων προκειμένου να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα και τη χρήση ενέργειας.

Η διαδικασία μετατροπής που χρησιμοποιούμε
είναι αποτελεσματική: διασφαλίζουμε την ποιότητα του τελικού προϊόντος με χαμηλό λειτουργικό κόστος παραγωγής.
είναι ευέλικτη: η τεχνολογία μας προσφέρει την ευελιξία ώστε ποικιλία ελαίων, φυτικά ή μη, να μετατρέπονται σε ανώτατης ποιότητας τελικό προϊόν.

Έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη για την ευημερία των εργαζομένων μας.